5,6500 zł
5,61% 0,3000 zł
Tesgas SA (TSG)

Ujawnienie stanu posiadania

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_w_trybie_art._69_Ustawy_o_ofercie_publicznej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-24
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2020 roku, otrzymał, od Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (zwaną dalej „Towarzystwem”), działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:
Opoka Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Opoka I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej „Fundusze”), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) (dalej „Ustawa”). Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Towarzystwo poinformowało, że w wyniku transakcji sprzedaży dokonanej na rynku regulowanym w dniu 21 stycznia 2020 roku, Towarzystwo zbyło 91.794 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji spółki TESGAS S.A., w wyniku czego zmieniła się ogólna liczna głosów bezpośrednio posiadanych przez Towarzystwo na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Przed zmianą udziału Fundusze zarządzane przez OPOKA TFI S.A. posiadały bezpośrednio 837.766 (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 7,38% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Towarzystwo posiada bezpośrednio 745.982 (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki, reprezentujących 6,57% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 4,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Towarzystwo informuje, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, a także brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy

Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 i pkt. 2 Ustawy.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 623)).
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.pdfZawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.pdf Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-24 Kocik Włodzimierz Prezes Zarządu
2020-01-24 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.