REKLAMA

TESGAS S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 14.07.2021 r.

2021-07-14 18:26
publikacja
2021-07-14 18:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_ZWZ_14_07_2021_final_version.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 14.07.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 lipca 2021 roku zwołanym na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Uchwały ZWZ_14 07 2021_final_version.pdfUchwały ZWZ_14 07 2021_final_version.pdf Powzięte uchwały ZWZ z dnia 14-07-2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-14 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-07-14 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki