REKLAMA

TESGAS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-21 13:31
publikacja
2021-01-21 13:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 w następujących terminach:

Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2020 – 26.03.2021
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2020 – 26.03.2021
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2021 – 14.05.2021
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021 – 31.08.2021
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2021 – 19.11.2021

Jednocześnie Emitent, oświadcza, że:
- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.
- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu sprawozdań oraz skróconą informacja dodatkową.
- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz za II kwartał roku obrotowego 2021.


Podstawa prawna: § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-21 Włodzimierz Kocik Prezes Zarzadu
2021-01-21 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki