TESGAS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

2019-05-31 15:17
publikacja
2019-05-31 15:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_Uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_TESGAS_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej_TESGAS_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_TESGAS_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki TESGAS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. na godz. 11:00.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A..pdfProjekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A..pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej TESGAS S.A..pdfRegulamin Rady Nadzorczej TESGAS S.A..pdf Regulamin Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A..pdfRegulamin Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A..pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2019-05-31 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki