TESGAS S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej

2020-07-21 21:37
publikacja
2020-07-21 21:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-21
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 20 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej. W skład Rady nadzorczej powołano Pana Łukasza Kalupę.

Poniżej przedstawiamy życiorys ww. członka Rady Nadzorczej.

Łukasz Kalupa posiada stopień doktora nauk ekonomicznych. Przez wiele lat związany
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował jako asystent i adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju. Był wykładowcą programów MBA i studiów podyplomowych, Sekretarzem Programu MBA Poznań – Atlanta i Kierownikiem Studium Podyplomowego „Strategia
i Planowanie Biznesu”. Był także stypendystą European Centre for Corporate Governance w ramach Liverpool John Moores University w Wielkiej Brytanii.
Jest autorem lub współautorem licznych publikacji z dziedziny zarządzania strategicznego, polityki konkurencyjności i oceny kondycji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw, strategii, biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, wniosków o dofinansowanie unijne projektów.
Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), posiada Srebrną Odznakę Honorową SITPNiG.
W latach 2006 – 2019 pracował w Atrem S.A., notowanej na GPW w Warszawie spółce specjalizującej się w automatyce dla branży gazowniczej, początkowo jako Dyrektor ds. Ekonomicznych, następnie Prokurent a od 2008 roku jako Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych. Jednocześnie w latach 2007 – 2019 pełnił także funkcję Dyrektora ds. Ekonomicznych w spółce zależnej z Grupy Atrem - Contrast Sp. z o.o., specjalizującej się w elektroenergetyce.
Od 2019 roku jest Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu.
Pan Łukasz Kalupa pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: Atrem Sp. z o.o., Dom-Mar Sp. z o.o. oraz Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
Pan Łukasz Kalupa spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Łukasz Kalupa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-21 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2020-07-21 Piotr Majewski Wiceprezes Zarzadu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki