TESGAS S.A.: Powołanie Zarządu na nową kadencję

2020-07-21 22:09
publikacja
2020-07-21 22:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-21
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 21 lipca 2020 roku podjęła uchwały o powołaniu Zarządu spółki TESGAS S.A. (TESGAS, Spółka) na kolejną kadencję. Rada Nadzorcza spółki TESGAS S.A. uchwałą nr 2 w sprawie powołania Prezesa Zarządu powierzyła Panu Włodzimierzowi Kocik funkcję Prezesa Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu uchwałą nr 3 Pana Piotra Majewskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz uchwałą nr 4 Panią Marzennę Kocik do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Pan Włodzimierz Kocik, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze gazownictwa. Od 1994 roku pracował w spółce PIECOBIOGAZ, początkowo na stanowisku kierownika działu handlowego, później dyrektora ds. handlowych. W latach 1998-2004 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu w spółce GAZTECH LOGISTIC Sp. z o.o., po zmianie nazwy ATG Sp. z o.o. Od 2004 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki TESGAS.
Włodzimierz Kocik posiada wykształcenie średnie techniczne, ukończył Technikum Mechaniczne w Poznaniu, specjalność technolog maszyn. Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNIG).

Pan Piotr Majewski, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej na kierunku elektrotechnika. Uzyskał tytuł menadżera na Akademii Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu, następnie ukończył studia podyplomowe: „Strategia i planowanie biznesu” na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu oraz „Górnictwo Otworowe Złóż Węglowodorów” na Akademii Górniczo-Hutniczej wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNIG) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze gazownictwa. Ze spółką TESGAS związany jest od 2000 roku kolejno jako Kierownik Biura Zarządu, Dyrektor Zarządu i Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Od 2002 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pani Marzenna Kocik, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu.
Pracę zawodową podjęła w roku 1984 i do 1993 roku pracowała na samodzielnych stanowiskach w pionach ekonomicznych w różnych firmach produkcyjnych i handlowych w Poznaniu. W latach 1993 - 1995 była zatrudniona na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu i Poznańskim Oddziale Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A., a w następnych latach do lipca 2004 roku w Urzędzie Miasta Poznań.
Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w sektorze gazownictwa. Ze Spółką TESGAS związana jest od 2004 roku. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu TESGAS S.A.

Życiorysy panów: Włodzimierza Kocik oraz Piotra Majewskiego oraz pani Marzenny Kocik są dostępne również na stronie internetowej Spółki (http://tesgas.pl).
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami członkowie zarządu:
- nie prowadzą działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych wobec TESGAS S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej TESGAS jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organu. Pan Piotr Majewski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce piTERN Sp. z o.o. będące spółką zależną od Emitenta.
- nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-21 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2020-07-21 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki