REKLAMA

TESGAS S.A.: Podpisanie umowy poręczenia

2021-05-06 20:56
publikacja
2021-05-06 20:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Podpisanie umowy poręczenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (dalej Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 6 maja 2021 r. otrzymał informację o podpisaniu umowy poręczenia pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a spółką zależną piTERN Sp. z o.o. (Poręczyciel), do umowy kredytowej zawartej w dniu 22 stycznia 2021 (Umowa) pomiędzy Emitentem a BGK (raport bieżący 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021r.).

Poprzez podpisanie umowy poręczenia Poręczyciel wyraził zgodę na poręczenie terminowej i całkowitej spłaty zobowiązań Emitenta na rzecz BGK, z tytułu udzielonego kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej z dnia 21 stycznia 2021 do kwoty 8 100 000,00 (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych 00/100) zł.

Umowa poręczenia obejmuje zobowiązania Kredytobiorcy istniejące w chwili udzielania poręczenia jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu Umowy , wraz z należnościami i odsetki, odsetkami za opóźnienie, prowizjami oraz innymi należnościami przysługującymi Bankowi na podstawie umowy.

Poręczenie jest ważne do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Odpowiedzialność Poręczyciela i Kredytobiorcy jest solidarna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-05-06 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki