REKLAMA

TESGAS S.A.: Podpisanie umowy o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych

2021-10-26 14:55
publikacja
2021-10-26 14:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Podpisanie umowy o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wnioskodawca, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE, Gwarant) umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.
Na podstawie umowy maksymalny limit na gwarancje kontraktowe wynosi 8.000.000 PLN (słownie: osiem milionów złotych 00/100).
W ramach udzielonego limitu Gwarant będzie wydawać Emitentowi gwarancje:
- przetargowe zapłaty wadium,
- należytego wykonania kontraktu,
- właściwego usunięcia wad i/ lub usterek,
- należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i/ lub usterek,
- zwrotu zaliczki.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-26 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-10-26 Marcin Szrejter Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki