REKLAMA

TESGAS S.A.: Podpisanie umowy o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych

2020-10-27 12:33
publikacja
2020-10-27 12:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Podpisanie umowy o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym z WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (Wiener, Gwarant) umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.
Na podstawie umowy maksymalny limit na gwarancje kontraktowe wynosi 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
W ramach udzielonego limitu Gwarant będzie wydawać Emitentowi gwarancje:
 zapłaty wadium,
 dobrego wykonania kontraktu,
 właściwego usunięcia wad i usterek,
 należytego wykonania umowy.
Umowa została zawarta na okres od 26-10-2020 do 31-07-2021.
Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Gwaranta wobec Emitenta wynikających lub związanych z zawartą umową i wydanymi gwarancjami Zleceniodawca ustanowił na rzecz Wiener zabezpieczenie w postaci weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2020-10-27 Piotr Majewski Wieceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki