REKLAMA

TESGAS S.A.: Podpisanie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych

2020-10-23 13:57
publikacja
2020-10-23 13:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Podpisanie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 października 2020r, Spółka podpisała z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. (PZU, Gwarant) umowę o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.
Na podstawie umowy maksymalny limit na gwarancje kontraktowe wynosi 7.000.000 PLN (słownie: siedem milionów złotych 00/100).

W ramach udzielonego limitu PZU będzie wydawać Emitentowi gwarancje:
- zapłaty wadium,
- należytego wykonania kontraktu,
- właściwego usunięcia wad lub usterek,
- należytego wykonania umowy i usunięcia wad,
- zwrotu zaliczki.

Umowa została zawarta na okres od 23-10-2020 do 22-10-2021.

Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń PZU wobec Emitenta wynikających lub związanych z niniejszą umową i z wydanymi gwarancjami Zleceniodawca ustanowił na rzecz PZU zabezpieczenie w postaci wystawienia weksli własnych in blanco wraz deklaracjami wekslowymi.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-23 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2020-10-23 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki