REKLAMA

TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2021-10-22 13:26
publikacja
2021-10-22 13:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 22 października 2021 roku, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) aneksu nr 4 do umowy znaczącej na „Budowę gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej m. Zbludza do m. Szczawnica oraz sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Szczawnica” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych”.

O podpisaniu umowy Emitent informował raportem bieżącym 24/2018 a o podpisaniu aneksu nr 2 raportem bieżącym 6/2020, aneksu nr 3 raportem bieżącym 33/2020, aneksu nr 4 raportem bieżącym 53/2020.
Zgodnie z aneksem nr 5 zmianie uległ termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 17 stycznia 2022 roku.
Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-22 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-10-22 Marcin Szrejter Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki