REKLAMA

TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2020-12-30 15:17
publikacja
2020-12-30 15:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-30
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2020 roku, podpisał w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) aneks nr 4 do umowy znaczącej na „Budowę gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej m. Zbludza do m. Szczawnica oraz sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Szczawnica” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych”.

O podpisaniu umowy i aneksów Emitent informował raportem bieżącym 24/2018, 6/2020 oraz 33/2020.

Zgodnie z aneksem nr 4 zmianie uległ termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 31 sierpnia 2021 roku.
Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/72/WE.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-30 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2020-12-30 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki