REKLAMA

TESGAS S.A.: Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

2021-07-13 13:20
publikacja
2021-07-13 13:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 13 lipca 2021 roku, podpisał, w trybie obiegowym, aneksy do umów generalnych o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych oraz zapłaty wadium zawartych dnia 20 marca 2014 roku z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (InterRisk, Gwarant) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.

Umowy z dnia 20 marca 2014 roku, określają zasady udzielania przez Gwaranta, na zlecenie Zleceniodawcy, gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych tj. gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek, gwarancji wadialnych, w ramach ustalonych odnawialnych maksymalnych limitów zaangażowania w okresie jego obowiązywania.

W zawartych aneksach do umów Strony przedłużyły okresy obowiązywania umów do dnia 7 lipca 2022 roku.
Informacje o podpisaniu umowy ramowej z dnia 20 marca 2014 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 16/2016 oraz 6/2017, 7/2018, 26/2018, 16/2019, 32/2020.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-07-13 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki