4,8000 zł
-2,04% -0,1000 zł
Tesgas SA (TSG)

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacja_Zarzadu_TESGAS_S.A__w_sprawie_firmy_audytorskiej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
List_Prezesa_Do_Akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_sprawozdania_finansowego_TESGAS_i_GK_TESGAS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Zarzadu_TESGAS_SA_w_sprawie_rzetelnosci.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_finansowe_GK_TESGAS_za_2019_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
GK_TESGAS_Sprawozdanie_z_badania_BSSF_MSSF_2019_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_TESGAS_SA_oraz_GK_TESAGS_za_2019_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-30
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A (Emitent, Spółka) z siedzibą w Dąbrowie, informuje, iż dokonana została korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 27 marca 2020r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o:
- sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2019.

W pierwotnej wersji raportu błędnie załączono „Sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. za 2019 rok” zamiast załączenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za 2019 rok”.
Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 27 marca 2020r. nie uległy zmianie.

W związku z powyższym Emitent przekazuje ponownie uzupełniony skonsolidowany raport roczny za 2019 rok wraz ze wszystkim załącznikami uzupełniony (skorygowany) o brakujący dokument


Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
Informacja Zarządu TESGAS S.A w sprawie firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu TESGAS S.A w sprawie firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej
List Prezesa Do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa Do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego TESGAS i GK TESGAS.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego TESGAS i GK TESGAS.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdania
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu TESGAS SA w sprawie rzetelności.pdfOświadczenie Zarządu TESGAS SA w sprawie rzetelności.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności
Sprawozdanie finansowe GK TESGAS za 2019 r..pdfSprawozdanie finansowe GK TESGAS za 2019 r..pdf Sprawozdanie finansowe GK TESAGS za 2019 rok
GK TESGAS_Sprawozdanie_z_badania_BSSF_MSSF_2019_.pdfGK TESGAS_Sprawozdanie_z_badania_BSSF_MSSF_2019_.pdf Sprawozdanie z badania SSF GK TESGAS za rok 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności TESGAS SA oraz GK TESAGS za 2019 r..pdfSprawozdanie Zarządu z działalności TESGAS SA oraz GK TESAGS za 2019 r..pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu TESAGS SA i GK TESGAS za rok 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-30 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2020-03-30 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.