REKLAMA

TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-07-30 16:25
publikacja
2021-07-30 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 30 lipca 2021 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) publicznym postępowaniu przetargowym na Budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia Miłków w. m. Jędrzejów gm. Bodzechów o przepustowości Q=10.000 Nm3/h.

Wartość netto złożonej przez Emitenta oferty wynosi 8.582.000 zł (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
Termin realizacji zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, został określony na 10 miesięcy od daty zawarcia umowy

W przypadku braku odwołania ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego, co do wyboru oferty Emitenta, zostanie zawarta umowa z Zamawiającym na wykonanie powyższego zadania.
O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-07-30 Marcin Szrejter Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki