REKLAMA

TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-01-22 11:22
publikacja
2021-01-22 11:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-22
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) publicznym postępowaniu przetargowym na Budowę gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 300 o długości około 33,98 km i DN 100 o długości około 1,25 km w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce”.

Wartość netto złożonej przez Emitenta oferty: 53.900.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100) brutto tj. 66.297.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 95/100) brutto.

Termin realizacji Zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, został określony na 20 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Emitent raportem bieżącym 49/2020 z dnia 10 listopada 2020r. informował o uzyskaniu pierwszej ceny .

W przypadku braku odwołania ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego, co do wyboru oferty Emitenta, zostanie zawarta umowa z Zamawiającym na wykonanie powyższego zadania.
O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-22 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-01-22 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki