0,2900 zł
-16,67% -0,0580 zł
Termo2Power SA (T2P)

Zmiana prognoz finansowych Emitenta na 2019 rok.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-14
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Zmiana prognoz finansowych Emitenta na 2019 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do prognozowanych wyników finansowych Spółki na lata 2019-2023 przedstawionych w ramach Raportu Rocznego Spółki za rok 2018, informuje iż zweryfikował przyjęte wcześniej prognozy odnoszące się do 2019 roku i tym samym dokonuje zmiany dotychczas zamieszczonych prognoz finansowych Emitenta odnoszących się do wyników finansowych za rok 2019.
Zarząd Spółki, przyjął w ramach nowej prognozy wyników finansowych Spółki w 2019 roku osiągnięcie:
• przychodów na poziomie 450.000 zł,
• zysku EBIT na poziomie -250.000 zł,
podczas gdy dotychczasowa prognoza wyników finansowych na 2019 rok przewidywała przychody Spółki na poziomie 3.500.000 zł i zysk EBIT na poziomie 0 zł.
Przedmiotowa zmiana prognozy finansowej Emitenta podyktowana jest nieujmowaniem w prognozowanych przychodach w 2019 roku przychodów z projektów fotowoltaicznych, a jedynie ujmowaniem przychodów z usług związanych z audytami energetycznymi.
Dwa projekty fotowoltaiczne (których przewidywane wyniki zostały ujęte w prognozie za rok 2019) o mocy 1 MWe i 250 kWe, których rozpoczęcie realizacji oczekiwano w bieżącym roku, nie uzyskały jeszcze pozytywnych decyzji w sprawie warunków przyłączenia do sieci. W rezultacie umowy na wykonanie powyższych projektów nie zostały jeszcze podpisane, wobec czego oczekiwane przychody z tego projektu zostały przesunięte z czwartego kwartału 2019 r. do drugiego lub trzeciego kwartału 2020 roku.
Po szczegółowej analizie możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonanej przez Zarząd oraz odnotowaniem znaczących różnic w stosunku do przyjętych założeń dotyczących ww. projektów, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie prognoz finansowych na rok 2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Jacob Rokus Brouwer Prezes Zarządu Jacob Rokus Brouwer
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.