REKLAMA

TERMO-REX S.A.: Zawarcie umowy ramowej na z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie.

2019-10-29 15:47
publikacja
2019-10-29 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-29
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej na z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex SA (Spółka) zawiadamia o zawarciu w dniu 28.10.2019 roku przez Spółkę zależną CKTiS SA z siedzibą w Płocku z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie, umowy ramowej obejmującej prace związane z remontami kotła właściwego OP 650 0 50 - część ciśnieniowa wraz z rurociągami wysokoprężnymi na terenie Elektrowni Dolna Odra. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji zamówień wykonawczych jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, a łączna wartość umów wykonawczych zawartych w ramach umowy ramowej nie może być wyższa niż 51 722,860 zł plus VAT. Do składania ofert w trybie postępowania bez publicznego ogłoszenia w celu udzielenia zamówienia wykonawczego, zaproszeni będą wszyscy wykonawcy z którymi podpisana została w/w umowa ramowa. Wybranemu w postępowaniu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktycznie wykonany zakres prac i ceny jednostkowe wykazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy ramowej.

Minimalny okres gwarancji na prace zrealizowane w ramach zlecenia wykonawczego wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych na rynku dla tego typu umów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-29 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2019-10-29 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki