REKLAMA

TERMO-REX S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

2019-07-30 13:06
publikacja
2019-07-30 13:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-30
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex SA (Spółka) informuje, że w dniu 29.07.2019 roku w ramach Konsorcjum firm:
Termo-Rex SA z siedzibą w Jaworznie - Lider oraz CKTiS SA z siedzibą w Płocku - Uczestnik, podpisało aneks numer 2 do umowy zawartej w dniu 21.01.2019 r. z Chemar Rurociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Przedmiotem umowy jest montaż rurociągów systemu parowego na potrzeby budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola. Aneks nr 2 do umowy zwiększa wartość zamówienia o kwotę 6 952 456,09 zł. i wchodzi w życie po potwierdzeniu przez Elektociepłownię Stalowa Wola realizacji zakresu prac objętych aneksem.

Po podpisaniu aneksu wynagrodzenie Spółki wynosić będzie nie mniej niż 17 335 156,09 zł neto. Składa się ono z wynagrodzenia ryczałtowego oraz szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego. Ostateczne rozliczenie prac nastąpi po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego. Termin zakończenia prac upływa z dniem 31 grudnia 2019 roku.
Aneks do umowy został uznany za istotny ze względu na jego wartość.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-30 Jacek Jussak
2019-07-30 Barbara Krakowska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki