REKLAMA

TERMO-REX S.A.: Uzupełnienie informacji zawartych w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 września 2022 roku.

2022-09-15 15:21
publikacja
2022-09-15 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022 Korekta
Data sporządzenia: 2022-09-15
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji zawartych w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 września 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2022 z dnia 8 września 2022 roku, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 września 2022 roku uzupełniony o informację dotyczącą procentowego udziału liczby głosów z posiadanych akcji w ogólnej liczbie głosów:

(1)Jawel - Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 93 834 000 akcji, z których łącznie przysługiwało 143 834 000 głosów, co stanowiło 99,41% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 września 2022 r oraz 87,97% ogólnej liczby głosów.

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia całkowita liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 113 500 000, a liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 163.500.000 głosów. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 144 694 249 głosów tj. 88,50 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-15 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2022-09-15 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki