TERMO-REX S.A.: Terminy przekazania w 2020 roku przez Termo-Rex SA raportów okresowych.

2020-01-13 14:09
publikacja
2020-01-13 14:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-13
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Terminy przekazania w 2020 roku przez Termo-Rex SA raportów okresowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1.Raporty roczne:
Raport roczny Termo-Rex SA za 2019 r. – 20 kwietnia 2020 r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Termo-Rex za 2019 r. – 20 kwietnia 2020 r.

2.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za I kwartał 2020 roku – 20 maja 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za III kwartał 2020 roku – 20 listopada 2020 r.

3.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Termo-Rex za I półrocze 2020 roku –
21 września 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.
Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-13 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2020-01-13 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki