REKLAMA

TERMO-REX S.A.: Terminy przekazania do wiadomości publicznej przez Termo-Rex SA raportów okresowych w 2021 roku.

2021-01-25 10:01
publikacja
2021-01-25 10:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-25
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Terminy przekazania do wiadomości publicznej przez Termo-Rex SA raportów okresowych w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1.Raporty roczne:
Raport roczny Termo-Rex SA za 2020 r. – 26 kwietnia 2021 r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Termo-Rex za 2020 r. – 26 kwietnia 2021 r.
2.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za I kwartał 2021 roku – 26 maja 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za III kwartał 2021 roku – 26 listopada 2021 r.
3.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Termo-Rex za I półrocze 2021 roku –
27 września 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.
Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-25 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2021-01-25 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki