REKLAMA

TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA

2022-08-11 12:27
publikacja
2022-08-11 12:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Termo-Rex_SA_08.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Termo-Rex_SA_08.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej__z_realizacji_polityki_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_rok_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-11
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raportem bieżącym numer 11/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku Zarząd Spółki Akcyjnej („Spółka”) powiadomiła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 sierpnia 2022 roku zostało odwołane z powodu braku zdolności do podejmowania wiążących uchwał wynikającej z niezarejestrowania się żadnego z akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie.

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ponownie zwołuje niniejszym, na dzień 8 września 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2021.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2021.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2021.
12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z realizacji polityki wynagrodzeń za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w sprawie oceny w/w sprawozdania o wynagrodzeniach.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdf
Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdfProjekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 08.09.2022.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-11 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2022-08-11 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki