1,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
Termo-Rex S.A. (TRR)

TERMO-REX S.A.: Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Korekta_oswiadczenia_w_sprawie_ladu_korporacyjnego_za_2018_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik
do Raportu rocznego za 2018 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex SA („Spółka”) informuje, iż dokonana została korekta oświadczenia o stosowanych zasadach ładu korporacyjnego w 2018 roku stanowiących załącznik do raportu rocznego za 2018 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2019r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.

Korekta raportu rocznego Spółki za 2018 rok, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego o informacje określone w § 70 ust. 6 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim tj. o:
a)opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie systemów wewnętrznych kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
b)wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu,
c)opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji,
d)opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,
e)opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania,
f)opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących oraz ich komitetów,
g)informację dotyczącą Komitetu Audytu

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2019r. nie uległy zmianie.
Dokument obejmujące wyżej wymienione informacje Zarządu, stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2019 roku zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA za 2018 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex za 2018 rok.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki
Plik Opis
Korekta oświadczenia w sprawie ładu korporacyjnego za 2018 rok.pdfKorekta oświadczenia w sprawie ładu korporacyjnego za 2018 rok.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-28 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2019-06-28 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.