REKLAMA

TENDERHUT S.A.: Sprzedaż akcji spółki Holo4Labs S.A. i utrata kontroli nad spółką zależną

2023-09-28 21:26
publikacja
2023-09-28 21:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-28
Skrócona nazwa emitenta
TENDERHUT S.A.
Temat
Sprzedaż akcji spółki Holo4Labs S.A. i utrata kontroli nad spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku [„Emitent"] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 opublikowanego w dniu 13 stycznia 2023 roku, niniejszym informuje, iż w konsekwencji zawartych umów sprzedaży akcji oraz dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy spółki Holo4Labs Spółka Akcyjna [„Holo4Labs"], który to ostatni wpis miał miejsce w dniu 28 września 2023 roku, udział Emitenta w kapitale zakładowym Holo4Labs zmniejszył się do poniżej 20%.

W związku ze zmniejszeniem udziału Emitenta w kapitale zakładowym Holo4Labs, Emitent - z dniem 28 września 2023 roku - utracił kontrolę nad Holo4Labs. Mając na uwadze powyższe, począwszy od 28 września 2023 roku wyniki finansowe Holo4Labs nie będą przedmiotem konsolidacji w ramach grupy kapitałowej Emitenta.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2023 akcje Holo4Labs zostały zaoferowane kadrze managerskiej oraz kluczowym pracownikom ww. spółki. Emitent wskazuje, iż akcje Holo4Labs zostały sprzedane przez Emitenta na rzecz kluczowych menedżerów: Pana Roberta Poole, Pana Filipa Szczęsnego oraz Pana Roberta Strzeleckiego.

Zawarte umowy sprzedaży akcji Holo4Labs - zgodnie z tym, o czym Emitent informował w ww. raporcie bieżącym ESPI - zawierają szereg postanowień w tym m.in. postanowienia lock-up, kary umowne, opcje, które dodatkowo zabezpieczają interesy Emitenta i - w ocenie Emitenta - dają gwarancję długoterminowego zaangażowania się wskazanych wyżej osób w działalność Holo4Labs.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Robert Strzelecki Prezes Zarządu Robert Strzelecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki