REKLAMA
PIT 2023

TENDERHUT S.A.: Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

2023-10-20 19:46
publikacja
2023-10-20 19:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20230620_TH_Statut_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-20
Skrócona nazwa emitenta
TENDERHUT S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje, iż dnia 20 października 2023 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru w zakresie następujących zmian Statutu Spółki:

1_ Zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 roku [„Walne Zgromadzenie”] w sprawie zmiany treści § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki – treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 23/2023, w wyniku których:

_i_ dotychczasowy § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 206.214,30 zł (dwieście sześć tysięcy dwieście czternaście złotych i trzydzieści groszy).”;
_ii_ dotychczasowy § 8 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 oznaczone numerami od 1 (jeden) do 3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e) 134.026 (sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
f) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
g) 27.268 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
h) 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
i) 16.472 (szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii F2 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

2_ Zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany treści §23 ust. 1 Statutu Spółki – treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 23/2023, w wyniku której:

_iii_ dotychczasowy §23 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„Prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki przysługuje każdemu członkowi Zarządu. W razie powołania prokurentów, prawo do reprezentacji Spółki przysługuje również dwóm prokurentom działającym łącznie lub prokurentowi działającemu z członkiem Zarządu.”

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone na mocy przywołanych powyżej uchwał Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
20230620_TH_Statut_tekst_jednolity.pdf20230620_TH_Statut_tekst_jednolity.pdf Statut tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-20 Robert Strzelecki Prezes Zarządu Robert Strzelecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki