REKLAMA
WEBINAR

TENDERHUT S.A.: Otrzymanie wniosku o zmianę porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.

2023-05-31 22:06
publikacja
2023-05-31 22:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zaktualizowane_projekty_uchwal_ZWZA_TH_na_20_06_23_po_wn._z_dn.30.05.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20230531_TH_Zaktualizowany_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
TENDERHUT S.A.
Temat
Otrzymanie wniosku o zmianę porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku [„Spółka", „Emitent"] informuje, że w dniu 30 maja 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Roberta Strzeleckiego wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 roku [„ZWZA”].

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o zmianę numeracji aktualnych pkt. 14 (Wolne wnioski i głosy) oraz pkt. 15 (Zamknięcie Obrad Zgromadzenia), które staną się odpowiednio punktami 15 i 16, oraz dodanie nowego punktu 14 o treści:

„14 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”

Proponowane brzmienie uchwały z pkt. 14 dotyczy zmiany brzmienia par. 23 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, aby obecny zapis o treści:

„ 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, prawo reprezentacji Spółki przysługuje jedynemu członkowi Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.”

zastąpić następującym:

„ 1. Prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki przysługuje każdemu członkowi Zarządu. W razie powołania prokurentów, prawo do reprezentacji Spółki przysługuje również dwóm prokurentom działającym łącznie lub prokurentowi działającemu z członkiem Zarządu.

Załącznikami do niniejszego raportu są:
1) Zaktualizowane projekty uchwał ZWZA,
2) Zaktualizowany formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Załączniki
Plik Opis
Zaktualizowane_projekty_uchwał_ZWZA_TH_na 20_06_23_po wn. z dn.30.05.pdfZaktualizowane_projekty_uchwał_ZWZA_TH_na 20_06_23_po wn. z dn.30.05.pdf Zaktualizowane projekty uchwał ZWZA
20230531_TH_Zaktualizowany Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZA.pdf20230531_TH_Zaktualizowany Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZA.pdf Zaktualizowany formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Robert Strzelecki Prezes Zarządu Robert Strzelecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki