REKLAMA
WEBINAR

TENDERHUT S.A.: Otrzymanie wniosku o zmianę porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.

2023-05-30 19:16
publikacja
2023-05-30 19:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zaktualizowane_projekty_uchwal_ZWZA_TH_na_20_06_23.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20230529_TH_Zaktualizowany_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-30
Skrócona nazwa emitenta
TENDERHUT S.A.
Temat
Otrzymanie wniosku o zmianę porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku [„Spółka", „Emitent"] informuje, że w dniu 29 maja 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Roberta Strzeleckiego wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 roku [„ZWZA”].

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o zmianę pkt. 6 porządku obrad ZWZA Emitenta, proponując zastąpienie dotychczasowego pkt. 6 o treści:

„Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022”
nową treścią:

„6. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022”.

Załącznikami do niniejszego raportu są:
1) Zaktualizowane projekty uchwał ZWZA,
2) Zaktualizowany formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika,
3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
Załączniki
Plik Opis
Zaktualizowane_projekty_uchwał_ZWZA_TH_na 20_06_23.pdfZaktualizowane_projekty_uchwał_ZWZA_TH_na 20_06_23.pdf Zaktualizowane projekty uchwał ZWZA
20230529_TH_Zaktualizowany Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZA.pdf20230529_TH_Zaktualizowany Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZA.pdf Zaktualizowany formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnoocnika
Sprawozdanie_RN_za 2022.pdfSprawozdanie_RN_za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzoczej z działalności w 2022 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Robert Strzelecki Prezes Zarządu Robert Strzelecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki