REKLAMA
PIT 2023

TENDERHUT S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 32/2023

2023-10-17 16:37
publikacja
2023-10-17 16:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-17
Skrócona nazwa emitenta
TENDERHUT S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 32/2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku [„Spółka”, „Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 32/2023 opublikowanego w dniu 13 października 2023 roku.
Przyczyną korekty jest oczywista omyłka pisarska i wskazanie w drugim akapicie korygowanego raportu miesiąca sierpnia jako miesiąca, do którego skonsolidowane dane są porównywane zamiast września. Emitent wskazuje, iż ww. omyłka jest omyłką wyłącznie językową, a dane finansowe przedstawione w korygowanym raporcie są danymi odnoszącymi się do wyniku Spółki osiągniętego we wrześniu.

Pełna treść raportu po korekcie:

Zarząd TenderHut S.A. "Spółka", "Emitent" przekazuje szacunkowe informacje o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych we wrześniu 2023 roku oraz w okresie styczeń - wrzesień 2023 roku.

We wrześniu 2023 roku Spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5,86 mln zł, co stanowi spadek o 12% w stosunku do września 2022 roku, kiedy wyniosły one 6,63 mln zł.

Narastająco, w okresie styczeń - wrzesień 2023 roku Spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 42,64 mln zł, co stanowi spadek o 17% w stosunku do okresu styczeń - wrzesień 2022 roku, kiedy to wyniosły one 51,39 mln zł.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę na przeorganizowanie grupy kapitałowej, o którym informował w raportach bieżących 2/2023, 8/2023 oraz 9/2023, mające znaczący wpływ na prezentację szacowanych przychodów skonsolidowanych Spółki. Mając na uwadze rozpoznanie na dzień 31 grudnia 2022 r. aktywów związanych ze spółkami Zonifero SA, Holo4Med SA, Holo4Labs SA jako aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz następującą w dniach 31 marca, 1 kwietnia oraz 28 września 2023 r. sprzedaż pakietów kontrolnych akcji Zonifero, Holo4Med i Holo4Labs, a także uwzględniając zasady rachunkowości ujęte w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana, informujemy, iż w niniejszym i kolejnych miesięcznych raportach o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży prezentować będziemy przychody ze sprzedaży tylko z działalności kontynuowanej. Oznacza to, że prezentowane dane za bieżący okres i dane porównawcze nie będą obejmowały przychodów ze sprzedaży podmiotów Zonifero, Holo4Med, Holo4Labs.

Spółka wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta i jego grupy kapitałowej, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa. Przedstawione dane będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-17 Robert Strzelecki Prezes Zarządu Robert Strzelecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki