REKLAMA

TENDERHUT S.A.: Informacja o powołaniu prokurenta

2023-08-18 18:49
publikacja
2023-08-18 18:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-18
Skrócona nazwa emitenta
TENDERHUT S.A.
Temat
Informacja o powołaniu prokurenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 18.08.2023 roku podjął uchwałę w sprawie udzielenia prokury Panu Piotrowi Jać.

Zgodnie z podjętą uchwałą prokurent jest uprawniony do reprezentowania spółki:
1) od chwili powołania – działając z innym prokurentem (prokura łączna właściwa),
2) w przypadku ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców stosownej zmiany w statucie spółki – także działając razem z członkiem Zarządu Spółki (prokura łączna niewłaściwa).

Powołanie nastąpiło z chwilą podjęcia ww. uchwały.

Piotr Jać pełni w Spółce funkcję prokurenta.

Piotr Jać jest prawnikiem – absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej branży informatycznej, a także w prawie zamówień publicznych i w prawie zagospodarowania przestrzennego. Jest audytorem wewnętrznym ISO 27001.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w obsłudze prawnej organizacji pozarządowych oraz jako główny specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych. Ukończył też studia na kierunku stosunki międzynarodowe (licencjackie i magisterskie), studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych oraz studia doktoranckie w zakresie nauk historycznych.

Piotr Jać jest członkiem zarządu LegalHut sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta. Ponadto jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie. Poza tym Piotr Jać nie prowadzi żadnej innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Jać nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-18 Robert Strzelecki Prezes Zarządu Robert Strzelecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki