TEN SQUARE GAMES S.A.: Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 2Q 2019

2019-07-04 17:21
publikacja
2019-07-04 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-04
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 2Q 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w drugim kwartale 2019 roku wyniosły 49,7 mln zł w porównaniu do 23,9 mln zł osiągniętych rok wcześniej w analogicznym okresie.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport półroczny za okres 1.01.2019 - 30.06.2019, który zostanie opublikowany 28 sierpnia 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-04 Maciej Popowicz Prezes Zarządu
2019-07-04 Arkadiusz Pernal Wiceprezes Zarządu
2019-07-04 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki