167,4000 zł
2,70% 4,4000 zł
Ten Square Games SA (TEN)

Informacja na temat dywidendy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Informacja na temat dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, w myśl której zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 37.022.951,00 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:
1) kwota 27.310.500,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy i pięćset złotych) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 złotych (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) na akcję;
2) kwota 9.712.451,00 złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 5 czerwca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2019 roku.

Liczba akcji uprawnionych do dywidendy to: 7.225.000 akcje.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Maciej Popowicz Prezes Zarządu
2019-05-24 Arkadiusz Pernal Wiceprezes Zarządu
2019-05-24 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.