REKLAMA

TELGAM S.A.: Zawiązanie spółki współzależnej Optical Net i zakup sieci światłowodowej

2021-09-22 19:37
publikacja
2021-09-22 19:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
TELGAM S.A.
Temat
Zawiązanie spółki współzależnej Optical Net i zakup sieci światłowodowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej: Telgam) informuje, iż w dniu 22 września 2021 r. wraz z osobą fizyczną niepowiązaną z Telgam zawiązał spółkę współzależną pod firmą Optical Net sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle (dalej: Optical Net). Kapitał zakładowy Optical Net wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Udziały zostały objęte w równej ilości po 50 udziałów każdy założyciel. Zamiarem Stron jest (po zarejestrowaniu Optical Net w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Optical Net i świadczenie usług internetu światłwodowego.Ponadto, Zarząd wskazuje, iż celem Stron jest utrzymanie udziału równego 50% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Optical Net.

Ponadto, w dniu 22 września 2021 r. Telgam zawarł z osobą fizyczną niepowiązaną z Telgam (z którą zawiązał Optical Net; dalej: Sprzedający) na podstawie której Sprzedający zobowiązał się sprzedać do Optical Net (po zarejestrowaniu Optical Net w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w zamian za pokrycie wkładu Sprzedającego w podwyższonym kapitale zakładowym Optical Net. Wartość ZCP została oszacowana na poziomie poniesionych przez Sprzedającego nakładów inwestycyjnych na ZCP. W ramach ZCP znajdują się rozwinięte struktury sieci światłowodowych zlokalizowane wokół aglomeracji wrocławskiej , w których zasięgu znajduje się około 10.000 gospodarstw domowych na nowo budowanych osiedlach.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Aleksander Stojek Prezes Zarządu Aleksandr Stojek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki