REKLAMA

TELGAM: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

2021-09-20 13:24
publikacja
2021-09-20 13:24
Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 września 2021 r. Zarząd Spółki podjął w formie aktu notarialnego uchwałę, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany §7 ust. 1 oraz §7 ust. 2 Statutu Spółki. Mocą uchwały podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.860.000,00 zł do kwoty 3.375.000,00 zł, to jest o kwotę 515.000,00 zł poprzez emisję 5.150.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje serii H będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii H wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta nabycia akcji serii H skierowana zostanie do mniej niż 150 podmiotów. W związku z faktem, że oferta objęcia akcji serii H będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych, prawnych, lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej innych niż inwestorzy kwalifikowani nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmieniono §7 ust. 1 oraz §7 ust. 2 Statutu Spółki.

Obecnie obowiązujące brzmienie:
§ 7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.860.000 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy
złotych)
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (milion złotych),
b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 2.500.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką.
c) 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 200.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), pokryte gotówką.
d) 900.000 (dziewięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 900.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką,
e) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 3.600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką,
f) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 6.600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 660.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką,
g) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 4.800.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką.

Uchwalone brzmienie:
㤠7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.375.000 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (milion złotych),
b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 2.500.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką.
c) 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 200.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), pokryte gotówką.
d) 900.000 (dziewięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 900.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką,
e) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 3.600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką,
f) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 6.600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 660.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką,
g) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 4.800.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką,
h) 5.150.000 (pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 5.150.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 515.000,00 zł (pięćset piętnaście tysięcy złotych), pokryte gotówką.”

Podstawa prawna raportu: §3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki