REKLAMA

TELFORCEONE S.A.: Umowa objęcia akcji

2010-05-26 19:15
publikacja
2010-05-26 19:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2009
Data sporządzenia: 2010-05-26
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Umowa objęcia akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Nawiązując do raportu bieżącego 14/2010 spółki TelForceOne S.A. z dnia
21 maja 2010 r., w związku z emisją akcji serii E przeprowadzaną w
trybie oferty prywatnej Zarząd TelForceOne S.A. informuje, iż podpisano
umowy objęcia opiewające na 450.000 sztuk (słownie: czterysta
pięćdziesiąt tysięcy sztuk) akcji serii E.
Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 5,00 zł (słownie: pięć
złotych 0/100). W wyniku emisji akcji serii E TelForceOne S.A. pozyskała
2.250.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych
0/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-05-26 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki