REKLAMA

TELESTRADA S.A.: Informacja o otrzymaniu wyniku kontroli prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Cel-no-Skarbowego w Warszawie

2020-01-17 13:13
publikacja
2020-01-17 13:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-17
Skrócona nazwa emitenta
TELESTRADA S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu wyniku kontroli prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Cel-no-Skarbowego w Warszawie
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Telestrada S.A. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu dzisiejszym spółka otrzymała wynik kontroli prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016. Zgodnie z otrzymanym pismem "WYNIK KONTROLI" prowadzone przez Spółkę w 2016 roku księgi podatkowe uznano za rzetelne i niewadliwe. Zarząd wskazuje, że w rozpatrywanym przez Urząd okresie prowadzone były działania restrukturyzacyjne wewnątrz grupy kapitałowej, między innymi podział spółki NOM Sp. z o.o. na część detaliczną i hurtową. Kontrolą Urzędu była objęta między innymi transakcja sprzedaży udziałów w spółce NOM Sp. z o.o. do spółki Infotel Sp. z o.o, której wynikiem było powstanie rozliczonej przez Spółkę w latach kolejnych straty podatkowej w wysokości 28.817.293,86 PLN. Prawidłowość jej naliczenia potwierdzona została przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej dla Spółki Interpretacji Indywidualnej i wskazana w otrzymanym od Urzędu Celno-Skarbowego piśmie jako podstawa stwierdzenia braku nieprawidłowości w rozliczeniu powyższej transakcji.
Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały 293/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect“

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-17 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki