5,45 zł
0,37% 0,02 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA - Powołanie osób nadzorujących TP S.A.

Powołanie osób nadzorujących TP S.A.

Raport bieżący 78 / 2005 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.", "Spółka") informuje o powołaniu osób nadzorujących TP S.A. W dniu 26 kwietnia 2005 r. Walne Zgromadzenie TP S.A. powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej TP S.A: pan Krzysztof Janusz Ners, pan Tadeusz Han, pan Timothy Boatman. Ponadto, Walne Zgromadzenie powołało na kolejną kadencję osoby, którym w dniu tego Walnego Zgromadzenia wygasły mandaty tj. pan Jan Kulczyk, pan Jerzy Drozd, pan Claude Benmussa. Dodatkowo w tym samym dniu wygasły mandaty następującym osobom: pani Bożena Dyjak, pani Elżbieta Pacuła. Poniżej zaprezentowany został skład Rady Nadzorczej TP S.A. na dzień 26 kwietnia 2005 roku (po dokonaniu zmian przez WZA Spółki) 1.Jan Kulczyk - Przewodniczący
2.Jean-Paul Cottet - Zastępca Przewodniczącego
3.Andrew Seton - Zastępca Przewodniczącego
4.Michel Monzani - Sekretarz
5.Claude Benmussa
6.Timothy Boatman
7.André Cathelineau
8.Jacques Champeaux
9.Jerzy Drozd
10.Tadeusz Han
11. Yves Le Mouël
12.Krzysztof Ners
13. Jean-Pierre Temime Życiorysy: Pan Krzysztof Janusz Ners Krzysztof Ners urodził się w Płocku i ma 52 lata. W 1976 roku ukończył SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. W latach 1974-77 studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1982 roku uzyskał doktorat z ekonomii. W latach 1983-84 odbył studia podoktoranckie na II Uniwersytecie w Montpellier, we Francji. W 1989 roku został Profesorem Nadzwyczajnym w dziedzinie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Włada biegle językiem angielskim, francuskim i rosyjskim. W latach 1986-89 odpowiadał za zaawansowany kurs programowania w SGH. W 1989 objął stanowisko profesorskie w Instytucie Spraw Międzynarodowych. W 1990 roku wykładał na III Uniwersytecie w Tunisie, w Tunezji. W latach 1991-92 był Wicedyrektorem Instytutu Studiów Wschodnich i Zachodnich (IEWS) w Pradze i Nowym Jorku. W 1992 roku uczestniczył w specjalnym zespole pomocowym ds. przemian, kierowanym przez byłego premiera Francji Raymonda Barre'a. W okresie 1993-96 był dyrektorem Sekcji Polskiej IEWS. W latach 1995-96 kierował zespołem ekspertów odpowiedzialnym za ocenę realizacji programów OECD/Phare SIGMA na terenie Albanii, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. W 1996 roku, jako ekspert Banku Światowego kierował przygotowaniem do oceny Polski. W latach 1996-98, był Przewodniczącym i Dyrektorem ośrodka PECAT (Policy Education Center on Assistance to Transition) w Warszawie. W 1997 roku, na zaproszenie Komisji ds. Pomocy Publicznej ONZ, wraz z przedstawicielami innych krajów (w ramach 12-osobowego zespołu), przygotowywał powołanie Sekretarza Generalnego ONZ ds. Uczestnictwa Publicznego i Sprawiedliwości. W latach 1998-2001 zasiadał w radzie MFW i Banku Światowego. Od stycznia 1998 do 2001 roku był Wiceministrem Finansów. Od grudnia 2001 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa w Banku Rozwoju Rady Europy. Krzysztof Ners był w przeszłości członkiem następujących organizacji: Amerykańskiego Stowarzyszenia Oceny, Kanadyjskiego Stowarzyszenia Oceny, Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomicznych Studiów Porównawczych (EACES), Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Rozwoju i Szkoleń (EADI) i Wspólnoty AID. Zasiadał także w Radzie Polskiego Funduszu Know-How. Działalność pana Krzysztofa Nersa wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A. Pan Tadeusz Han Tadeusz Han ma 54 lata i jest inżynierem. Ukończył International Business School w Warszawie, uzyskując dyplom MBA. W trakcie kariery zawodowej, piastował szereg stanowisk kierowniczych, zarówno w Polsce jak i za granicą, odpowiadając za sprawy techniczne, ogólne zarządzanie przedsiębiorstwem, a także zagadnienia korporacyjne. W uznaniu nieprzeciętnych zdolności kierowniczych i ogromnego doświadczenia w dziedzinie zarządzania, spółka Thomson powierzyła mu nadzór nad realizacją programu poziomego o nazwie "Manufacturing Stream" (Strumień Zarządzania). Tadeusz Han zajmuje obecnie stanowisko Wiceprezesa firmy Thomson Display oraz Dyrektora Generalnego firmy Thomson Guangdong Displays Company Ltd., odpowiedzialnego za Chiny i region NAFTA, dzięki czemu wnosi istotny wkład w kwestie związane z ładem korporacyjnym w obu tych przedsiębiorstwach, wykorzystując przy tym posiadane doświadczenie w zakresie zarządzania. Działalność pana Tadeusza Hana wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A. Pan Timothy Boatman Timothy Boatman ma 63 lata i jest biegłym księgowym. W latach 1974-2001 był partnerem w brytyjskiej firmie PricewaterhouseCoopers. Od 2002 roku pracował jako doradca PWC w krajach Europy Środkowowschodniej.
W trakcie kariery zawodowej, wykorzystywał doświadczenie w dziedzinie finansów w wielu branżach: od telekomunikacji, przemysłu, rozrywki, mediów i usług finansowych po hotelarstwo i usługi turystyczne. Pracował w wielu rejonach świata, w tym w Europie Wschodniej, regularnie odwiedzając Polskę. Timothy Boatman zajmuje obecnie stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytowego i Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji w spółce John Laing plc, dzięki czemu wnosi istotny wkład w kwestie związane z ładem korporacyjnym w tym przedsiębiorstwie. Działalność pana Timothy Boatmana wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.
Data sporządzenia raportu: 2005-04-26
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl