TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

2019-07-16 14:19
publikacja
2019-07-16 14:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-16
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do wiadomości publicznej 16 września 2019 r.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2019 z 30 stycznia 2019 r. pierwotna data publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. była ustalona na 21 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 25/2019


Change of the publication date of extended consolidated semi-annual
report for H1 2019


TAURON Polska Energia S.A. informs about the change of the publication
date of extended consolidated semi-annual report for H1 2019 and the
decision to disclose the report on 16 September 2019.


In line with the information included in current report No. 1/2019 dated
30 January 2019 the original date of publication of extended
consolidated semi-annual report for H1 2019 was 21 August 2019.


Legal basis:§ 80 section 2 of the Ordinance of the Minister of
Finance of 29 March 2018 on the current and periodic information
disclosed by the issuers of securities and the conditions for
recognizing as equivalent the information required by laws of a
non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-16 Urszula Wiśniewska Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki