REKLAMA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Złożenie pozwu przeciwko Abener Energia S.A.

2020-10-19 18:23
publikacja
2020-10-19 18:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Złożenie pozwu przeciwko Abener Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż 19 października 2020 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli („ECSW”), w której Emitent posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym, złożyła pozew do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przeciwko Abener Energia S.A. z siedzibą w Campus Palmas Altas, Sewilla („Abener Energia”).

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym będzie prowadzone w związku z kontraktem zawartym pomiędzy Abener Energia (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego z członem ciepłowniczym w Stalowej Woli („Kontrakt”), od którego odstąpiono.

Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez Abener Energia na rzecz ECSW kwoty 198 663 931,86 zł oraz 461 207,21 euro (co stanowi równowartość 2 098 400,56 zł wg średniego kursu NBP z 19 października 2020 r.) wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za szkodę odpowiadającą kosztom usunięcia wad, usterek i niedoróbek robót, dostaw i usług wykonanych przez Abener Energia w trakcie realizacji Kontraktu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Wojciech Ignacok Prezes Zarządu
2020-10-19 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki