REKLAMA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Zawarcie umowy odkupu udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON od Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2021-12-22 15:15
publikacja
2021-12-22 15:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-22
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy odkupu udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON od Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do odkupu udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. („NJGT”) TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 22 grudnia 2021 r. zawarł z Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. („Fundusz”) umowę, na mocy której Emitent nabył 176 000 udziałów w spółce NJGT reprezentujących 13,71 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki NJGT („Umowa Sprzedaży”) („Transakcja”).

Cena sprzedaży udziałów, o których mowa powyżej wynosi 1 061 385 146,18 zł („Cena Sprzedaży”) i zostanie zapłacona przez Emitenta na rzecz Funduszu w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Strony postanowiły, że z chwilą zapłaty Ceny Sprzedaży umowa wspólników oraz umowa inwestycyjna, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2018 z 28 marca 2018 r., ulegną rozwiązaniu. Jednocześnie Strony postanowiły, iż od zawarcia Umowy Sprzedaży do chwili (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) zapłaty całości Ceny Sprzedaży, odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Fundusz lub jej wygaśnięcia z innej przyczyny, umowa wspólników oraz umowa inwestycyjna w zakresie w jakim dotyczą praw korporacyjnych Funduszu jako wspólnika NJGT (określonych w Umowie Sprzedaży) nie będą miały zastosowania, tj. ulegną zawieszeniu zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Sprzedaży.

W wyniku przeprowadzenia Transakcji Emitent stał się właścicielem 100 proc. udziałów i posiada 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników spółki NJGT, która eksploatuje blok o mocy 910 MW w Jaworznie. Jednocześnie, do czasu zapłaty Ceny Sprzedaży, na nabytych udziałach ustanowiony zostanie przez Emitenta zastaw cywilny oraz zastaw rejestrowy. Emitent zobowiązał się w umowie zastawniczej, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu, tj. 176 000 udziałów w spółce NJGT.

Umowa Sprzedaży została zawarta m.in. w związku z rządowym programem wydzielenia z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych i ich docelowej integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego S.A. („NABE”). Strony postanowiły o skróceniu okresu zaangażowania kapitałowego Funduszu w spółkę NJGT, co umożliwi płynne wydzielenie aktywów eksploatowanych przez spółkę NJGT do NABE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-22 Jerzy Topolski Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
2021-12-22 Krzysztof Surma Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki