REKLAMA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Zawarcie ugody przez spółkę Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ze spółką Abener Energia S.A.

2021-12-31 21:14
publikacja
2021-12-31 21:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-31
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie ugody przez spółkę Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ze spółką Abener Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2019 z 2 maja 2019 r., nr 29/2019 z 8 sierpnia 2019 r., nr 59/2019 z 20 grudnia 2019 r., nr 43/2020 z 22 września 2020 r., nr 48/2020 z 19 października 2020 r., dotyczących sporu spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli („ECSW”) ze spółką Abener Energia S.A. z siedzibą w Campus Palmas Altas, Sewilla („Abener Energia”), TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że powziął wiadomość, iż spółki ECSW oraz Abener Energia („Strony”) podpisały w dniu 31 grudnia 2021 r. ugodę („Ugoda”) celem określenia zasad, na jakich ECSW oraz Abener Energia dokonają wzajemnych rozliczeń wynikających z wszelkich sporów sądowych i arbitrażowych toczących się pomiędzy Stronami i wynikających z kontraktu zawartego 26 czerwca 2012 r. pomiędzy Abener Energia (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. („Kontrakt”). Na podstawie Ugody:

1. ECSW zobowiązuje się zapłacić na rzecz Abener Energia kwotę 92 768 963,70 euro brutto na podstawie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. („Wyrok Sądu Arbitrażowego") i innych rozliczeń;

2. Wraz z wejściem w życie warunków przewidzianych w Ugodzie Strony zobowiązują się umorzyć wszelkie trwające między nimi postępowania sądowe oraz arbitrażowe i potwierdzają brak jakichkolwiek dalszych lub przyszłych roszczeń wynikających z Kontraktu.

Wejście w życie Ugody zostało opatrzone warunkami rozwiązującymi, polegającymi na tym, że Abener Energia jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów umożliwiających wykonanie Ugody w terminie do 28 lutego 2022 r., w tym dokumentów opatrzonych w apostille potwierdzających zgodę zastawników (których zastawy obciążają wierzytelności należne Abener Energia na podstawie Wyroku Sądu Arbitrażowego) na zawarcie Ugody. ECSW jest zobowiązana do przedstawienia uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej zawarcie Ugody do dnia 11 stycznia 2022 r.

Emitent posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym ECSW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-31 Artur Michałowski pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
2021-12-31 Jerzy Topolski Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki