TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Zastąpienie programu emisji obligacji umową kredytu

2019-06-19 20:13
publikacja
2019-06-19 20:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-19
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Zastąpienie programu emisji obligacji umową kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 r. została zawarta umowa kredytu na kwotę 6,07 mld zł, której stroną jest Spółka jako kredytobiorca oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A., Santander Bank Polska S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawcy („Umowa Kredytu”).

Umowa Kredytu zasadniczo zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6,27 mld zł zawarty w dniu 24 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami („Program Obligacji”) z bankami będącymi stroną Umowy Kredytu oraz z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A., który będzie kontynuował finansowanie Spółki w ramach Programu Obligacji, utrzymując zaangażowanie wynikające z objętych dotychczas obligacji, których termin wykupu ustalony w warunkach emisji przypada maksymalnie do końca 2020 r.

Spółka informowała o Programie Obligacji w raportach bieżących nr 49/2015 z dnia 24 listopada 2015 r., nr 29/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. oraz nr 6/2018 z dnia 9 marca 2018 r.

Kluczowe parametry finansowania określone w Umowie Kredytu, w tym poziom marży, okres obowiązywania finansowania i poziom zaangażowania finansowego poszczególnych kredytodawców nie ulegają zmianie względem Programu Obligacji. W ramach Umowy Kredytu Spółka ma dostępne finansowanie:
a) do dnia 31 grudnia 2021 r. w wysokości 6,07 mld zł,
b) do dnia 31 grudnia 2022 r. w wysokości 5,82 mld zł.

Zgodnie z Umową Kredytu środki w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na wykup obligacji wyemitowanych dotychczas w ramach Programu Obligacji i objętych przez banki będące stroną Umowy Kredytu. Ponadto finansowanie zostanie przeznaczone m.in. na realizację działań wynikających z aktualizacji kierunków strategicznych, będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025, zakładającej zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w aktywach wytwórczych Grupy TAURON.

W związku z zawarciem Umowy Kredytu anulowane zostało zobowiązanie banków do obejmowania obligacji emitowanych poprzez Program Obligacji, tym samym Spółka nie będzie realizowała kolejnych emisji w jego ramach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-19 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
2019-06-19 Krzysztof Surma Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki