2,27 zł
-1,30% -0,03 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-07
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z 5 grudnia 2018 r. TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”, „TAURON”) informuje, że 7 grudnia 2018 r. spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE”) przekazała wstępne wyniki aukcji głównej mocy przeprowadzonej 5 grudnia 2018 r. w ramach mechanizmu rynku mocy („Aukcja”).

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PSE cena zamknięcia Aukcji wyniosła 198,00 zł/kW/rok, a spółki Grupy TAURON zawarły umowy mocowe na 1 rok (tj. na rok 2022) z obowiązkiem mocowym na poziomie 422,23 MW, z których szacowane przez Spółkę przychody w 2022 r. wyniosą 83,6 mln zł.

Zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy ostateczne wyniki Aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia Aukcji. Z mocy wskazanej ustawy, do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników Aukcji, umowy mocowe spółek Grupy TAURON są zawarte pod warunkiem zawieszającym.

W przypadku, gdyby ostateczne wyniki Aukcji różniły się w sposób istotny od wstępnych wyników Aukcji, na podstawie których Spółka dokonała kalkulacji szacunkowych przychodów wynikających z Aukcji, Spółka poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 35/2018


Preliminary results of the capacity market main auction for 2022
provided by Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.


In reference to the current report no. 34/2018 of December 5, 2018,
TAURON Polska Energia S.A. ("Company", "TAURON") announces that on
December 7, 2018 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ("PSE") provided
preliminary results of the main power auction conducted on December 5,
2018 as part of the power market mechanism ("Auction").


In accordance with the information published by PSE, the Auction’s
closing price reached 198.00 PLN/kW/year and TAURON Group’s companies
concluded capacity agreements for 1 year (i.e. for 2022) for a total
volume of capacity obligations amounting to 422.23MW. The Company
estimates that revenue from the Auction will reach PLN 83.6 million in
2022.


Pursuant to the act of December 8, 2017 on the capacity market, final
results of the Auction will be announced by the President of the Energy
Regulatory Office in the Bulletin of Public Information (Biuletyn
Informacji Publicznej) on its website, on the first business day
following the 21st day from the day of closing the Auction. Under the
above act, until the final results of the Auction are announced, TAURON
Group’s companies’ capacity agreements are concluded under a suspending
condition.


In case the final results of the Auction differ significantly from the
preliminary results of the Auction, based on which the Company
calculated its estimated revenue from the Auction, the Company will
disclose the accordingly adjusted data.


Legal basis: art. 17, clause 1 of MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-07 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
2018-12-07 Dariusz Niemiec Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl