REKLAMA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Wpłynięcie pozwu przeciwko Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

2019-12-20 17:13
publikacja
2019-12-20 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wpłynięcie pozwu przeciwko Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż 20 grudnia 2019 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli („ECSW”), w której Emitent posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym, otrzymała pozew wniesiony do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przez Abener Energia S.A. z siedzibą w Campus Palmas Altas, Sewilla („Abener Energia”, „Powód”).

Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez ECSW na rzecz Powoda łącznej kwoty 156 446 842,98 zł oraz 536 839,02 euro (co stanowi równowartość 2 287 148,96 zł wg kursu NBP z 20 grudnia 2019 r.) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem odszkodowania wynikającego z zażądania i uzyskania przez ECSW kosztem Powoda wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu lub ewentualnie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego przez ECSW kosztem Abener Energia w związku z uzyskaniem wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu. Gwarancja została udzielona ECSW przez Powoda zgodnie z kontraktem zawartym pomiędzy Powodem (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej brutto ok. 450 MW w Stalowej Woli.

ECSW przystąpiła do analizy treści pozwu i w odpowiednim czasie złoży odpowiedź na pozew.
Wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na ich bezzasadność.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
2019-12-20 Urszula Wiśniewska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
igtaser
Jak Tauron zalazy Cirk, to rozna im krasnolutki !

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki