2,51 zł
2,03% 0,05 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Wpłynięcie kolejnego pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-21
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wpłynięcie kolejnego pozwu w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 35/2017 z 20 lipca 2017 r. i 37/2017 z 3 sierpnia 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. wpłynął do Emitenta pozew Pękanino Wind Invest sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Emitentowi z dnia 30 czerwca 2017 r. o zapłatę odszkodowania w kwocie 28,5 mln zł oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości z czynów niedozwolonych, w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 201,6 mln zł. Jest to kolejny, trzeci z zapowiadanych czterech, pozwów spółek Grupy Wind Invest w przedmiotowej sprawie.

Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Podstawą faktyczną żądania pozwu, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną Emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów długoterminowych sprzedaży energii elektrycznej i sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. O wypowiedzeniu ww. umów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Emitent przystąpił do analizy treści pisma i załączonych dokumentów oraz przygotowania odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez sąd 30-dniowym terminie.

Wstępna ocena uzasadnienia żądań pozwu wskazuje na ich całkowitą bezzasadność.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 38/2017


Receiving another lawsuit in connection with termination of long-term
contracts for the purchase of energy and property rights


In reference to the current reports No. 35/2017 of July 20, 2017 and No.
37/2017 of August 3, 2017 the Management Board of TAURON Polska Energia
S.A. (the “Issuer”) informs that on 21 August 2017 the Issuer received a
lawsuit of 30 June 2017, lodged by Pękanino Wind Invest sp. z o.o. with
its registered office in Warsaw, against the Issuer for the payment of
compensation in the amount of PLN 28.5 million and determining the
liability for damages which may stem in the future from prohibited acts,
including the acts of unfair competition, of the value estimated by the
claimant amounting to PLN 201.6 million. This is another, third out of
four expected lawsuits lodged by companies of Wind Invest Group in the
subject matter.


The case is pending before the Regional Court in Katowice. According to
the statement of the claimant company, the actual basis for the suit is
the termination by a subsidiary of the Issuer: Polska Energia – Pierwsza
Kompania Handlowa sp. z o.o. with its registered office in Warsaw of
long-term contracts for the purchase of electricity and property rights
arising from certificates of origin. The Issuer informed of the
termination of the aforementioned contracts in the current report No.
7/2015 of 19 March 2015.


The Issuer commenced the analysis of the letter and the enclosed
documents and drafting the response to the claim within the 30-day time
limit outlined by the court.


The preliminary assessment of the rationale of the claims contained in
the lawsuit indicates their full illegitimacy.


Legal basis: Art. 17.1 of MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-21 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu
2017-08-21 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl