REKLAMA
ZAGŁOSUJ

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

2021-11-18 15:57
publikacja
2021-11-18 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-18
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 18 listopada 2021 r. otrzymał oświadczenie Pana Andrzeja Kani o rezygnacji z dniem 18 listopada 2021 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. i tym samym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Andrzej Kania nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Artur Michałowski pełniący obowiązki Prezesa Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
2021-11-18 Jerzy Topolski Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki