REKLAMA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.

2021-06-07 16:17
publikacja
2021-06-07 16:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wykaz_zmian_w_Statucie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z 24 maja 2021 r. TAURON Polska Energia S.A. informuje, że 7 czerwca 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z dnia 7 czerwca 2021 r. o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. („Statut”) uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2021 r.
Treść zmienionych i nowych postanowień Statutu została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Wykaz zmian w Statucie.pdfWykaz zmian w Statucie.pdf Wykaz zmian w Statucie uchwalonych przez ZWZ w dniu 24 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Paweł Strączyński Prezes Zarządu
2021-06-07 Agnieszka Rachwał Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki