REKLAMA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Decyzja dotycząca pozostawienia TAURON Ciepło Sp. z o.o. w strukturach Grupy Kapitałowej Emitenta

2021-12-22 12:05
publikacja
2021-12-22 12:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-22
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Decyzja dotycząca pozostawienia TAURON Ciepło Sp. z o.o. w strukturach Grupy Kapitałowej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z 29 stycznia 2021 r. w sprawie zakończenia negocjacji w procesie sprzedaży przez TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) 100 proc. udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o. („TAURON Ciepło”), Zarząd Emitenta informuje, że po przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji możliwości zbycia TAURON Ciepło oraz uwzględnieniu aktualnych perspektyw rozwoju krajowego sektora ciepłowniczego, w dniu 22 grudnia 2021 r. podjął decyzję o pozostawieniu TAURON Ciepło w strukturach Grupy Kapitałowej Emitenta.

Przeprowadzone analizy wykazały, iż w świetle zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej najkorzystniejszym scenariuszem dalszego rozwoju spółki TAURON Ciepło jest konwersja źródeł wytwórczych z paliwa węglowego na gazowe, co zwiększy elastyczność pracy systemu ciepłowniczego, poprawi dostępność oferty ciepłej wody, całorocznego ogrzewania, a docelowo także chłodu sieciowego. Zakłada się, że w perspektywie 2030 r. gaz ziemny stanie się dla TAURON Ciepło paliwem podstawowym, a sama spółka, dzięki dalszemu rozwojowi sieci ciepłowniczej, będzie umacniać pozycję lidera dostawcy ciepła sieciowego na obszarze metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, będąc jednocześnie źródłem stabilnych, regulowanych przychodów generowanych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-22 Jerzy Topolski Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
2021-12-22 Krzysztof Surma Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki