REKLAMA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie rezygnacji Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

2021-07-27 16:51
publikacja
2021-07-27 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji w sprawie rezygnacji Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z 19 lipca 2021 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 lipca 2021 r. przyjął oświadczenie Pana Pawła Strączyńskiego o zmianie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta w ten sposób, że rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu nastąpi z upływem dnia 4 sierpnia 2021 r.


Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-27 Jerzy Topolski Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
2021-07-27 Krzysztof Przychodaj Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki