REKLAMA

TARCZYŃSKI S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:08
publikacja
2021-04-30 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
tarczynski_2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
tarczynski_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Tarczynski_2020_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2020_MSR_JZP.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Tarczynski_2020_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2020_MSR_JZP.XHTML.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 1 024 937,40 877 781,99 229 077,24 204 049,93
II. Zysk operacyjny 127 613,41 51 710,92 28 522,06 12 020,76
III. Zysk przed opodatkowaniem 111 723,11 35 026,57 24 970,52 8 142,31
IV. Skonsolidowany zysk netto 91 314,27 28 291,04 20 409,07 6 576,56
V. Zysk netto przypisany właścicielom 91 314,27 28 291,04 20 409,07 6 576,56
VI. Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 11 346 936,00 11 346 936,00 11 346 936,00 11 346 936,00
VII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 8,05 2,49 1,80 0,58
VIII. Całkowite dochody ogółem 88 782,49 27 782,60 19 843,21 6 458,37
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 88 782,49 27 782,60 19 843,21 6 458,37
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 890,62 59 276,38 27 019,49 13 779,44
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -103 756,71 -77 860,70 -23 190,00 -18 099,56
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -19 734,35 13 894,29 -4 410,70 3 229,88
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -2 600,44 -4 690,03 -581,21 -1 090,25
XIV. Aktywa trwałe razem 571 991,88 489 616,18 123 947,27 114 973,86
XV. Aktywa obrotowe razem 207 874,98 210 322,49 45 045,28 49 388,87
XVI. Suma aktywów 779 866,86 699 938,67 168 992,56 164 362,73
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 190 706,44 202 944,36 41 324,96 47 656,30
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 292 109,98 288 285,82 63 298,51 67 696,57
XIX. Kapitał własny razem 297 050,43 208 708,49 64 369,08 49 009,86
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom 297 050,43 208 708,49 64 369,08 49 009,86
XXI. Wyemitowany kapitał akcyjny 11 346,94 11 346,94 2 458,81 2 664,54
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
tarczynski_2020-12-31.zip.xadestarczynski_2020-12-31.zip.xades ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY
tarczynski_2020-12-31.ziptarczynski_2020-12-31.zip ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY
GTA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtmlGTA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtml SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
GTA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtml.xadesGTA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtml.xades SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
Pismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtmlPismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml PISMO PREZESA ZARZĄDU
Pismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml.xadesPismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml.xades PISMO PREZESA ZARZĄDU
GTA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtmlGTA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtml OŚWIADCZENIE ZARZĄDU nt. zgodności sporządzonych sprawozdań (finansowego i z działalności)
GTA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtml.xadesGTA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtml.xades OŚWIADCZENIE ZARZĄDU nt. zgodności sporządzonych sprawozdań (finansowego i z działalności)
Informacja_Zarzadu_2020.xhtmlInformacja_Zarzadu_2020.xhtml INFORMACJA ZARZĄDU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Informacja_Zarzadu_2020.xhtml.xadesInformacja_Zarzadu_2020.xhtml.xades INFORMACJA ZARZĄDU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtml OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ dot. komitetu audytu
Ocena_Rady_Nadzorczej_2020.xhtmlOcena_Rady_Nadzorczej_2020.xhtml OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ wraz z uzasadnieniem
Tarczyński 2020 Sprawozdanie z badania SSF 2020_MSR JZP.xhtmlTarczyński 2020 Sprawozdanie z badania SSF 2020_MSR JZP.xhtml SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tarczyński 2020 Sprawozdanie z badania SSF 2020_MSR JZP.XHTML.xadesTarczyński 2020 Sprawozdanie z badania SSF 2020_MSR JZP.XHTML.xades SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki